Producenci
Zwroty i reklamacje

Reklamacje towaru w sklepie OHshop.pl

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, możesz skorzystać, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej okres, w którym konsument może zgłosić niezgodność towaru z umową obejmuje 24 miesiące od dnia zakupu.

W przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową bądź woli konsumenta skorzystania z udzielonej gwarancji, klient zobowiązany jest, by poinformować sprzedawcę o zaistniałej niezgodności nie później niż w ciągu 2 miesięcy od momentu, w którym towar wykazał wadliwość.

Wraz z wadliwym towarem klient powinien przedstawić sprzedawcy podstawowe informacje do jej rozpatrzenia:

- datę zakupu (wraz z dokumentem go potwierdzającym),

- datę zgłoszenia,

- określenie sprzedawcy i kupującego,

- określenie towaru, który reklamujemy oraz opisanie niezgodności (wad)

- roszczenia (np. naprawę towaru czy wymianę na nowy)

- określenie preferowanej formy kontaktu w sprawie rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować się do reklamacji złożonej przez konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, zgłoszenie reklamacyjne otrzymano. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

WAŻNE:

Odbierając przesyłkę z zamówieniem, należy sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody dostarczony do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

ZWROTY:

Konsumenci korzystający z usług sklepu OHshop mają prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego zakupienia, ale tylko w wypadku, gdy towar nie został naruszony. Do przesyłki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz fakturę/paragon. 

ADRES WYSYŁKI REKLAMOWANEGO TOWARU:

OHshop Maja Morawska

ul. Porajów 6/93

03-188 Warszawa

 

 

 

PRZYKŁADOWE WZORY FORMULARZY 

 

 Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny

                                                                                                   Miejscowość, data............................

 

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                   Do

                                                                                                  (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

                                                                       Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..…................. towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………….......................................................................................................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter podanej niezgodności wskazuje,że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………................................................................................................... w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

__________________________________________________________________________________________

 

                   

 Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny

                                                                                                      Miejscowość, data..............................

                                                       

                                                                                               Do

                                                                                               (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……....................... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………….................................................................................................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na ……....................................... ......... . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….................. (słownie: ……….........................................................................................) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………............................................................/przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

___________________________________________________________________________________________

 

 Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru

 

                                           

                                                                                                         Miejscowość, data.........................

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

 

                                                                                                   Do

                                                                                                 (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……......................... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na…………………..................................................................................................Niezgodność została stwierdzona w dniu……………………….... Z uwagi na powyższe żądam,na podstawie art. 8 ust. 1 w zw.z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy. W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

                                                                                                   Miejscowość, data............................

 Imię ,nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                  Do

                                                                                                  (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)2 odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ ………….. zawartej dnia.......................w.................................................................. Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ............................................................................................................) przekazem pocztowym na adres.............................................................................................. lub na konto nr......................................................................................................................... Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

podpis Konsumenta ........................................

Art. 7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

 

 _________________________________________________________________________________________

Bestsellery
Zapiętki żelowy do obuwia 2szt
Zapiętki żelowy do obuwia 2szt
1,88 zł
szt.
Termofor w polarowym pokrowcu 2000ml
Termofor w polarowym pokrowcu 2000ml
9,18 zł
szt.
Wyciskacz do pasty do zębów
Wyciskacz do pasty do zębów
0,94 zł
szt.
Klej uniwersalny Super Glue
Klej uniwersalny Super Glue
0,71 zł
szt.
Drewniany Gwizdek - duży
Drewniany Gwizdek - duży
6,50 zł
szt.
Klamerki bambusowe kpl. 20 sztuk
Klamerki bambusowe kpl. 20 sztuk
1,67 zł
szt.
ROWEREK BIEGOWY DREWNIANY CARS
ROWEREK BIEGOWY DREWNIANY CARS
175,49 zł
szt.
Szklanka butelka piwa
Szklanka butelka piwa
31,45 zł
Nakłuwacz siekacz tłuczek do mięsa
Nakłuwacz siekacz tłuczek do mięsa
6,83 zł
szt.
Zestaw 3 misek ze stali nierdzewnej
Zestaw 3 misek ze stali nierdzewnej
21,23 zł
szt.
Lejek silikonowy składany harmonijka
Lejek silikonowy składany harmonijka
3,33 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl